Saturday, June 4, 2011

...Tropa Ko Si Giripit at Si Giripat

Isa sa mga mahirap makalimutan sa pagiging bata ay ang mga simpleng jokes na kahit na sobrang corny ay nakapagbigay-saya sa atin. Kung sabagay, mababaw lang naman talaga ang kaligayahan ko noon. Kahit na hanggang ngayong malaki na ako, wala nang mas bababaw pa sa ikasasaya ko. Este, matanda na pala dahil hindi naman na ako lumaki at tumangkad. Mais na naman ang intro.

Ako:   'Tol, may tanong ako sa'yo. Dapat masagot mo ha.
Utol Ko:   Ano 'yun?
Ako:   Dalawang magkapatid lang si Giripit at si Giripat. Mas matanda si Giripit kaysa kay Giripat. Eh namatay si Giripat, sino ang natira?

Mukhang napaisip si utol sa malufet kung puzzle.

Ako:   Sirit? Gusto mo bang ulitin ko ang tanong?
Utol Ko:   Si Giripit!
Ako:   Okay, uulitin ko ha. Dalawang magkapatid lang si Giripit at si Giripat. Mas matanda si Giripit kaysa kay Giripat. Eh namatay si Giripat, sino ang natira?
Utol Ko:   Si Giripit!
Ako:   Ang hina mo naman, uulitin ko ha. Dalawang magkapatid lang si Giripit at si Giripat. Mas matanda si Giripit kaysa kay Giripat. Eh namatay si Giripat, sino ang natira?
Utol Ko:   Si Giripit nga!
Ako:   Ulit. Dalawang magkapatid lang si Giripit at si Giripat. Mas matanda si Giripit kaysa kay Giripat. Eh namatay si Giripat, sino ang natira?
Utol Ko:   Ang kulit mo, si Giripit nga! Si Giripit nga!
Ako:   Ang kulit mo rin eh, inuulit ko naman na ang tanong. Dalawang magkapatid lang si Giripit at si Giripat. Mas matanda si Giripit kaysa kay Giripat. Eh namatay si Giripat, sino ang natira?
Utol Ko:   Si Giripit nga! Si Giripit nga! Si GIRIPIT!
Ako:   Dalawang magkapatid lang si Giripit at si Giripat. Mas matanda si Giripit kaysa kay Giripat. Eh namatay si Giripat, sino ang natira?
Utol Ko:   Ah bahala ka sa buhay mo! Si Giripit nga! Si Giripit nga! Si GIRIPIT!

Sa asar ni utol, nag-walkout nalang. Ako naman, tinanong ulit siya ng malufet kong puzzle.

Ako:   'Tol, bago ka umalis...dalawang magkapatid lang si Giripit at si Giripat. Mas matanda si Giripit kaysa kay Giripat. Eh namatay si Giripat, sino ang natira?

Mukhang tanga lang na parang sirang plaka. Hindi matatapos ang ganitong scenario hangga't hindi sinasabi ng pinagtatanungan ang magic answer na "Ang natira ay si Giripit".

Noong ako ay bata pa, tropa ko si Giripit at si Giripat.


1 comment: