Friday, March 25, 2011

Code Name: Shaider

"Isa kang Batang Nineties kung alam mong nabobosohan ng panty si Annie sa kanyang mga fight scenes."

Noong ako ay bata pa, pangarap kong maging isang superhero. Ngayong malaki na ako, hindi pa rin nawawala sa akin ang pangarap na ito.

Ayokong maging katulad nina Batman at Superman na naka-leggings at nakalabas ang brip sa kanilang costume. Baduy sila para sa akin. Ang gusto ay maging isa sa mga metal heroes ng Japan. Hanggang ngayon ay hinihintay ko pa rin na i-recruit ako unexpectedly ng Galactic Union Patrol at gawing isa sa mga pulis pangkalawakan o "space sheriffs".

Sunday, March 6, 2011

Sa Wakas, STP
STP.

Para sa isang batang henyo sa subject na science, "standard temperature and pressure". Para sa mga big boys na mahilig sa fast cars, "scientifically treated petroleum".

At para naman sa isang Batang Nineties, STONE PEMPLE PILOTS.